Salen Revolucion.jpg

Forslaget til ny grundlov i Cuba fastholder socialismen.