Referat af Generalforsamling i DCF Kolding

Referat af Generalforsamling i DCF Kolding

Læs her referatet af 2017-generalforsamlingen i Dansk-Cubansk Forenings lokalafdeling i Kolding/Syddanmark

Onsdag, den 23. februar 2017 kl. 18.30

Irisvej 1, 6000 Kolding

Dagsorden:

1. Velkomst, valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer Steen Madsen

Referent Peter Andersen

2. Beretning v/ Marianne Maass

Vi har i lokalafdelingen haft et spændende år, men ikke helt så travlt, som sidste år. Det begyndte med afholdelse af årsmøde den 10. februar 2016. Vi fulgte op på succesen fra året før og efter årsmødet var der fællesspisning og offentligt møde.

Her havde vi besøg af regionsrådsmedlem Jørn Lehmann Petersen, der engageret fortalte og viste billeder fra sine rejser i Cuba. En rigtig spændende aften.

1.maj: Vi var på pletten ved det fælles faglige 1. maj arrangement i Stejlbjerganlægget. Det var som altid en rigtig god oplevelse, med mange mennesker omkring vores salgs- og informationsbod, og vi havde et fornuftigt salg.

10. maj – medlemsmøde: Lighed og ligestilling er centrale begreber i den cubanske forfatning: Kirsten Schelbeck, der er HB medlem og rejseleder for efterårsturen om dette emne, fortalte om ligestillingen i Cuba + viste film af Anne Dalhoff, der har fulgt 2 cubanske kvinder gennem 10 år.

25. juni - Sommerfest og markedsdag: Vi satsede stort, inviterede de tidligere samarbejdspartnere fra Latinamerikanske dage til at være med. Vi lavede aftale med den cubanske ambassadør om at holde festtale, og med Legendario Rom, om at sørge for et cubansk band og sælge Rom og cubanske øl, og så inviterede vi ellers til fest.

Det gik desværre alt for langsomt med tilmeldingerne til festen, så desværre var vi os nødsaget til at aflyse rom firmaet Legendario og de cubanske musikere. Men ambassadøren deltog og holdt en fin tale, og ved festen, var vi faktisk næsten 40 til spisning. Syriske gæstekokke lavede maden, og vi fik dejlig ris og kylling og flere forskellige salater. Bente serverede de herligste drinks, og det blev en skøn fest.

Salg af lodsedler: I perioden oktober – december, var vi som altid, aktive i salget af Dansk-Cubansk Forenings solidaritets lodsedler. Årets lotteri var til fordel for at invitere 2 cubanske murmalere til Danmark. Deres besøg forberedes til september 2017, hvor det vil blive en stor begivenhed i København, Hvidovre/Avedøre, Kolding og Aarhus.

Igen i år har en kreds af medlemmer hjulpet med at sælge lodsedlerne, og med dette lotteri når vi ud til en bredere kreds end sædvanligt med vores appel om solidaritet med Cuba. Kolding er, med salget af 1200 lodsedler, suverænt den lokalafdeling, der sælger flest lodsedler. Stor tak til jer alle, for at sælge eller selv købe lodsedler.

12. november – 3F generalforsamling: Som vi plejer, deltog vi med en salgsbod i forbindelse med 3fs generalforsamling. Der var et pænt salg af lodsedler.

15. november – medlemsmøde: Ole Rasmussen fortalte og viste billeder fra en spændende tur i Cuba i december 2015, hvor han deltog i Dansk-Cubansk Forenings brigaderejse i den Internationale Lejr i Caimito, 30 km udenfor Havanna, sammen med andre brigader fra hele verden. Vi fik et lille indblik i det, han havde oplevet af arbejde, politiske og kulturelle besøg og møder, ferie og fritid.

Kontingentindbetaling: Vi prøver lokalt at have ret meget fokus på kontingent indbetalingerne, idet det er rigtig vigtigt for landsforeningens aktiviteter, at kontingentet betales rettidigt. Vi har en liste, hvoraf det fremgår, hvornår du senest har betalt kontingent. Der skal således lyde en opfordring til, at vi alle tjekker op på vores kontingent indbetaling, så vi undgår at være i restance. Du kan betale dit kontingent kontant til lokalafdelingens bestyrelse/kasserer, så klarer vi bankoverførslen for dig.

Foreningens liv og virke: Lokalafdelingen i Kolding er stiftet i februar 2005, og vi har således eksisteret i 12 år. Vi har i det seneste år holdt 8 bestyrelsesmøder og lokalafdelingen er repræsenteret i både HB og FU.

Dansk-Cubansk Forening centralt såvel som lokalt er efter omstændighederne i fin form. Der er en kreds af aktivister og valgte bestyrelsesmedlemmer, som holder skuden sejlende.

Der er brug for flere aktivister – og ikke mindst flere, der vil påtage sig et ledelsesarbejde.

Først og fremmest er der brug for at vinde flere unge for foreningens solidaritetsarbejde med Cuba.

Samarbejde med foreninger og andre i Kolding: I forbindelse med de Latinamerikanske dage i efteråret 2016 havde vi et rigtigt godt samarbejde med andre foreninger og enkeltpersoner. Det prøvede vi at gøre brug af i forbindelse med sommerfesten. Desværre var vi for sent ude, og de andre allerede var gået på ferie. Men vi prøver igen en anden gang.

Deltagelse i arrangementer i andre byer:

4. marts Kvindernes internationale bededag Marianne

Invitation fra Brødremenigheden i Christiansfeld til at fortælle om vilkårene for Cubas kvinder fra revolutionen og til i dag.

16. april: Demo mod blokaden. Marianne

Fra Akseltorv til Blågårds Plads. Mere end hundrede deltog med bannere, talere og musik. Talere var Svend Erik Simonsen og Jørn Lehman Petersen her fra vores område.

11. juni Che fest i København Marianne, Thomas, Berit

I Casa Latinoamericana i Valby

12. sept. Medlemsmøde i Odense Marianne, Bente og Mikael, Jan

Svend Erik oplæg og situationen i Cuba lige nu, vi deltog med salgsbod

24. november Aleida i København Jan, Marianne, Jess og Gretha

En fuldstændig fantastisk aften, hvor Aleida Guevarra (Che’s datter) fortalte om Cubas politik og praksis indenfor sundhedsområdet, og hun fortalte om Cubas lægeløfte til verden. En smuk og gribende oplevelse.

4. dec. Verdensjulemarked I København Marianne

Stuvende fuldt i Casa Latinoamericana, og med mange forskellige organisationer, der deltog med boder.

Dette er bestyrelsens beretning for året, der er gået, og vi takker medlemmer og venner af foreningen, der hver på deres måde yder et vigtigt bidrag i solidaritetsarbejdet med Cuba og til at gøre lokalafdelingen bedre og mere synlig i offentligheden.

Debat:

Spændende, at HB tager initiativ til et møde med udenrigspolitisk nævn, efter de har været på besøg på Cuba.

Hvad med præsident Trump, hvad får det af betydning?

Vil privatiseringen måske have en negativ betydning for Cuba, eller være en løftestang. Er der børn der sover på gaden? Ikke noget vi tillægger den store værdi, men vil blive undersøgt. Svært med turister, nødvendig for Cuba’s overlevelse, trods negative konsekvenser.

Husk at Cuba fortsat er et land, som ikke kan sammenlignes med Danmark. Dog på lægeområdet er Cuba på højde med Danmark på mange områder. F.eks. har Rigshospitalet afholdt et kursus i Cuba for danske læger inden for området Tropemedicin.

Er der sket forbedring af landbruget, da der er store udviklingsmuligheder? Det ved vi ikke nok om, men der sker små fremskridt, dog for langsomt.

Beretning blev enstemmigt vedtaget.

3. Regnskab v/Bente Dam Sørensen

Bente gennemgik regnskabet.

Debat:

Skal vi ikke bruge penge på et projekt på Cuba, som vi har gjort tidligere. Cubanerne er ikke meget for at modtage almisser, men vil helst have politisk støtte.

Skal vi give penge til DCF centralt, for at det kan hænge sammen. Økonomien hænger ok sammen i DCF.

Måske kan vi bruge flere penge på oplysning lokalt, eventuelt målrettet til unge.

Der har kun været samlet ind til ekstraordinære situationer, ved bl.a. orkaner, og der er nogle kommende projekter i Kolding, der vil have en omkostning for afdelingen.

Regnskab godkendt.

4. Det fremtidige arbejde v/ Tinne Hansen

30. marts KUC-offentlig møde. Rejseinformation og Cubas lægeløfte til verden

  1. maj sædvanen tro med en bod i Stejlbjerganlægget

I september kommer 2 cubanske maler for, at lave projekter i København, Århus og Kolding. Vi har sagt ja til at have to maler i byen til projektet. Latinamerikanske netværk kunne inddrages, med flere kunstner eller andre. Eventuelt offentligmøde med kunstnerne.

November Generalforsamlingen hos 3F.

Lysfesten i Kolding skal undersøges nærmere.

5. Valg af bestyrelse og revisor.

  • Valg af kasserer, Bente Dam Sørensen ønsker genvalg, Bente blev valgt

  • Valg af et bestyrelsesmedlem, Tinne Hansen ønsker genvalg, Tinne blev valgt

  • Valg af revisor, Steen Madsen ønsker ikke genvalg, Ejner Jensen blev valgt

6. Evt.

Der er kommet en ny afdeling i Odense, som holdt deres stiftende generalforsamling den 7. februar.

Kontaktpersoner fra de forskellige lokalafdelinger af DCF inviteres til generalforsamlingen i København

DCF Esbjerg ligger lidt stille pt., har vi tilbudt at hjælpe. Marianne og Mikael deltager i deres årsmøde og efterfølgende offentligt møde.