Nyheder

Tirsdag, august 13, 2019 - 14:16
USAID, som er USA's statslige 'bistandsorganisation' svarende til DANIDA i Danmark, uddeler millioner...
Tirsdag, august 13, 2019 - 12:02
To tidligere danske udenrigsministre og talrige andre personligheder samt 21 organisationer kræver USA's blokade...
Fredag, august 2, 2019 - 15:10
Som anmelder og formand for Dansk-Cubansk Forening er jeg i syv sind. Jeg er uafklaret på om jeg skal give bogen mine...
Torsdag, august 1, 2019 - 21:06
Der er stort behov for, at EU – herunder også den danske regering – træder i karakter over for Trump-regeringens...
Tirsdag, juli 16, 2019 - 15:14
Den danske udenrigsminister K.B. Andersen besøgte Cuba i 1977. Bagefter blev han interviewet til Cubabladet. Det er...

Udkast til ny grundlov til debat i Cuba

Udkast til ny grundlov til debat i Cuba

I weekenden vedtog Cubas nationalforsamling et udkast til ny grundlov, som nu er sendt til debat i befolkningen frem til 15. november. Udkastet slår fast, at Cuba er socialistisk, men anerkender privat ejendomsret.

Salen Revolucion.jpg

Forslaget til ny grundlov i Cuba fastholder socialismen.
Forslaget til ny grundlov i Cuba fastholder socialismen.

Cubas nationalforsamling godkendte enstemmigt i weekenden (den 4-5 august) efter tre dages debat et udkast til ny grundlov. Arbejdet har været under forberedelse i de seneste år.

Udkastet skal nu til debat i befolkningen, og de første eksemplarer af forslaget er allerede nået ud til cubanerne. Debatten skydes officielt i gang den 13. august, skriver det cubanske nyhedsbureau Prensa Latina, og slutter den 15. november. Der er planlagt over 135.000 møder landet over frem til november.

Herefter skal det tilbage i parlamentet, som skal tage stilling til ændringer og eventuelle tilføjelser, som debatten har affødt, inden det sendes til folkeafstemning – formentlig i begyndelsen af 2019.

Forfatningen indeholder en præambel og hele 224 paragraffer, hvilket er 87 flere end i den nuværende forfatning, som blev indført i 1976.

Udkastet anerkender en række forhold, som allerede er praktisk virkelighed i Cuba såsom privat ejendomsret og private virksomheder.

VIL REGULERE PRIVATE VIRKSOMHEDER

Ved præsentationen af forslaget udtrykte Homero Acosta, sekretær i Cubas Statsråd, at den nye forfatning er nødvendig netop for at kunne regulere og kontrollere de nye elementer i økonomien, som ellers risikerer at bidrage til koncentration af rigdom og øgede klasseskel, skriver den svenske ugeavis Proletären.

Acosta talte også om nødvendigheden af udenlandske investeringer, som også er et nyt element i forfatningen, og om, hvordan de må kontrolleres for at bidrage til hele samfundets bedste.

Samtidig med at forfatningen anerkender kooperativer, private, små virksomheder og blandet ejerskab, så vil statslige virksomheder fortsat være det vigtigste fundament i Cubas økonomi, og statens kontrollerende og styrende rolle vil også gælde private virksomhedsformer, understreger udkastet til ny forfatning.

Forslaget til ny forfatning fastholder, at Cuba er en socialistisk stat med det kommunistiske parti som drivende kraft. Homero Acosta slog også fast, at den nye forfatning ikke vil underminere Cubas socialisme, men at den i stedet vil blive et værktøj til at forsvare den.

KUN TO VALGPERIODER SOM PRÆSIDENT

Der vil komme en række forandringer af det politiske system, hvis forfatningen bliver vedtaget. I dag er Cubas præsident Miguel Diaz-Canel formand for både Stats- og Ministerrådet. Ifølge den nye forfatning vil der komme en premierminister, som skal lede Ministerrådet.

Præsidenten vælges fortsat af Nationalforsamlingen, men kan kun vælges i to valgperioder på hver fem år. Og for at kunne vælges som præsident, skal kandidaten være mellem 35 og 60 år. Også den kommende premierminister skal vælges af Nationalforsamlingen.

Det bliver lettere for cubanere at opnå dobbelt statsborgerskab, men befinder en cubaner med dobbelt statsborgerskab sig i Cuba, vil det være det cubanske statsborgerskab, som gælder.

Det nye udkast til forfatning formaliserer en række rettigheder, som cubanerne i dag tager som en selvfølge. Det gælder blandt andet gratis offentlig sundhedsydelser, gratis uddannelse fra folkeskole til universitetsniveau og ret til en ordentlig bolig. Arbejde er en rettighed i forfatningen, men er forbudt for børn og unge.

HOMOSEKSUELLE FÅR RET TIL ÆGTESKAB

Til stor fortrydelse for de forskellige kirkesamfund i Cuba vil udkastet til ny forfatning ændre ægteskabsbegrebet, så homoseksuelle får ret til at gifte sig.

 

En plakat imod ægteskab blandt homoseksuelle i Havanna. Teksten lyder "Jeg støtter den oprindelige version, familien som Gud skabte den".

Formuleringen ændres fra at være et ægteskab mellem en mand og en kvinde til, at ægteskab kan indgås af to personer.

Allerede inden Nationalforsamlingens godkendelse af udkastet kunne man se plakater i Havanna imod ændringen af ægteskabsbegrebet.